Hembras

More Info
Butterflies FAHRENHAIT
Butterflies FAHRENHAIT
Butterflies JADOR
Butterflies JADOR
Butterflies MOSCOW
Butterflies MOSCOW
Butterflies NYUSHA
Butterflies NYUSHA
Butterflies BAGRATION
Butterflies BAGRATION
Butterflies SEA BREEZE
Butterflies SEA BREEZE
Butterflies SEA BREEZE
Butterflies SEA BREEZE
Butterflies BAGRATION
Butterflies BAGRATION
Butterflies MOSCOW
Butterflies MOSCOW
Butterflies VOLGA
Butterflies VOLGA
Butterflies ZLATA
Butterflies ZLATA
Butterflies  CACHMERE
Butterflies CACHMERE

Butterflies FROSYA  hembra  

Tortuga Negro Point ( f 33 ) 

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies ODESSA - hembra 

Rojo Mink ( d 32 )   

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies OPIUM - hembra 

Rojo Mink ( d 32 )   

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

 Butterflies  MATRYOSHKA - hembra  

 Rojo Mink ( d32 )    

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

 Butterflies  VIRGINIA - hembra  

 Azul ( a )   

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Milisson ZAZA  hembra BAMBINO  

Tortuga Negro  ( f 32 )    

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

CANAL