Females

More Info
Butterflies FAHRENHAIT
Butterflies FAHRENHAIT
Butterflies JADOR
Butterflies JADOR
Butterflies MOSCOW
Butterflies MOSCOW
Butterflies NYUSHA
Butterflies NYUSHA
Butterflies BAGRATION
Butterflies BAGRATION
Butterflies SEA BREEZE
Butterflies SEA BREEZE
Butterflies SEA BREEZE
Butterflies SEA BREEZE
Butterflies BAGRATION
Butterflies BAGRATION
Butterflies MOSCOW
Butterflies MOSCOW
Butterflies VOLGA
Butterflies VOLGA
Butterflies ZLATA
Butterflies ZLATA
Butterflies  CACHMERE
Butterflies CACHMERE

Butterflies  FROSYA   female 

Black Turtle Point ( f 33 )  

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies FROSYA

Butterflies ODESSA - female 

Red Mink ( d 32 )   

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies ODESSA

Butterflies OPIUM - female 

Red Mink ( d 32 )   

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

Butterflies OPIUM

 Butterflies  MATRYOSHKA  female   

 Red Mink ( d 32 )  

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

Butterflies MATRYOSHKA

 Butterflies  VIRGINIA   female   

 Blue ( a )   

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Butterflies VIRGINIA

Milisson ZAZA  female BAMBINO 

Black Turtle  ( f 32 )    

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

Milisson ZAZA

CANAL